Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Rynek zabytkowych kamienic w Krakowie w 2022 roku. Spowolnienie.

istoryczna zabudowa Krakowa jest zdominowana przez kamienice mieszczańskie i czynszowe. Są to przedwojenne a nawet średniowieczne budynki o charakterze zabytkowym i funkcji mieszkalnej. Wyróżniają się bogactwem stylów architektonicznych a także oryginalnością elewacji, wystroju i historii.

Krakowskie kamienice tworzą zespoły urbanistyczne skoncentrowane w najstarszych częściach Śródmieścia, Krowodrzy i Podgórza. Stare Miasto otoczone Plantami a dawniej średniowiecznymi murami obronnymi jest prawie w całości zabudowane zabytkowymi kamienicami i innymi zabytkami. Jest to najdroższa i najbardziej atrakcyjna część miasta, z najwyższymi cenami i przychodami z handlu, usług turystycznych i gastronomii.

Rynek mieszkań w Krakowskim obszarze metropolitalnym

Obszar Krakowa okazuje się zbyt ciasny dla krakowskich deweloperów, a może krakowskie nieruchomości lokalowe są zbyt drogie dla potencjalnych nabywców, a może mamy dosyć miejskiego zgiełku…

Trudno wskazać jednoznacznie który czynnik ma większy wpływ na rozwój podmiejskiego rynku deweloperskiego. Nie ulega jednak wątpliwości, że od kilku lat obserwujemy wzmożone zainteresowanie nieruchomościami lokalowymi położonymi poza obszarami dużych miast. Ciekawość tego rynku zaowocowała kilkuletnią analizą pierwotnego rynku mieszkań na obszarze trzech powiatów: krakowskiego, wielickiego i myślenickiego.

Popyt i preferencje mieszkaniowe w Krakowie 2022

Na jakie mieszkania jest w chwili obecnej największy popyt?
Jakie są najważniejsze kryteria wyboru mieszkania na rynku pierwotnym?
Jakie czynniki odstraszają od wyboru konkretnej inwestycji?
Które lokalizacje w Krakowie cieszą się największym powodzeniem?
Jak zmienił się popyt mieszkaniowy w ostatnich latach?
Jakie są prognozy potencjalnych nabywców na najbliższy rok i co z tego wynika dla popytu mieszkaniowego?

Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych na terenie powiatu myślenickiego w 2022 r.

Powiat Myślenicki położony jest w południowo-wschodniej części Województwa Małopolskiego. Od strony północnej graniczy z powiatem krakowskim i wielickim, od wschodu i południowego wschodu z powiatami bocheńskim i limanowskim, w niewielkim fragmencie od strony południowej z powiatem nowotarskim, od zachodu i południowego zachodu z powiatami suskim i wadowickim. Większość powiatu myślenickiego leży w malowniczej dolinie Raby, północną jego część stanowią wzniesienia Pogórza Wielickiego i Pogórza Wiśnickiego, południową natomiast góry Beskidu Makowskiego i Beskidu Wyspowego. Teren powiatu łączy w sobie cechy obszarów górskich i wyżynnych, o szczytach wznoszących się do ok. 1.000 m n.p.m. (najwyższy Luboń Wielki – 1022 m n.p.m.). Krajobraz kulturowy to zabudowa mało zwarta i spontanicznie rozrzucona nieraz aż po szczyty wzgórz. W dolinach wzdłuż ciągów „ulicówka” przechodząca w centrach w zwartą.

DLACZEGO MY?

Czym się zajmujemy?

Jesteśmy grupą ekspertów wykonujących usługi konsultingowe związane z rynkiem nieruchomości.

Nasze opracowania realizujemy na rzeczywistych transakcjach rynkowych.

Analizy

Profesjonalne opracowania dotyczące szeroko rozumianego rynku nieruchomości.

Czytaj więcej…

Rynek nieruchomości

Aktualne trendy panujące na rynku nieruchomości.

Czytaj więcej…

Opinie ekspertów

Rynek nieruchomości okiem naszych ekspertów.

Czytaj więcej…

Doświadczeni rzeczoznawcy

Poznaj grupę naszych ekspertów, zamów wycenę nieruchomości lub inne opracowanie.

Czytaj więcej…

NASI

Analitycy

Filarem Instytutu jest grupa doświadczonych analityków, którzy od lat monitorują poszczególne gałęzie rynku nieruchomości.

NASI

Partnerzy

Logowanie do strefy członków