Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Łukasz Góralczyk

Łukasz Góralczyk

Łukasz Góralczyk Wycena Nieruchomości
30-395 Kraków, ul. Domowa

kom: 663 830 120
l.goralczyk@mrn.pl | www.wycena-goralczyk.pl

Analizy:

Rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych na terenie powiatu wielickiego 2020-2021
[]
Powiat wielicki położony jest w  środkowej części województwa małopolskiego. Od strony północnej i zachodniej graniczy z  powiatem krakowskim oraz miastem...

Logowanie do strefy członków