Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Maciej Wrona

Maciej Wrona

kom: 502 613 801
m.wrona@mrn.pl

W 2006r ukończył studia magisterskie a w 2010r. doktoranckie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. W 2012r. studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Z rynkiem nieruchomości związany zawodowo od 2009r. Pracował kolejno jako pośrednik w obrocie nieruchomościami, doradca inwestycyjny oraz inwestor rynku nieruchomości. W dniu 10 kwietnia 2015r zdał egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia nr 6345 z zakresu szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Absolwent wielu szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu szacowania i rynku nieruchomości. Czynny uczestnik rynku nieruchomości. W 2018r został ustanowiony i wpisany na listę stałych biegłych sądowych z zakresu szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Krakowie i w Nowym Sączu.

Logowanie do strefy członków