Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Paweł Płonka

Paweł Płonka

Biuro Wyceny Nieruchomości PAGO Paweł Płonka
30-690 Kraków, ul. Ciasna

tel: 608 639 821
p.plonka@mrn.pl | www.nieruchomoscipago.pl

Logowanie do strefy członków