Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Zakopane – nieruchomości – podsumowanie 2018 roku

Kulminacja cen - kupować czy czekać?

[]

2018 rok stał się rokiem przełomowym pod względem ilości rozpoczętych inwestycji i wydanych pozwoleń na budowę. Na terenie miasta Zakopane aktualnie realizowana jest duża liczba nowych inwestycji związanych z budową budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych z apartamentami na sprzedaż oraz budynków pensjonatowych. Z uwagi na przewagę popytu nad podażą na rynku usług budowlanych wyraźne są trudności z pozyskaniem wykonawców poszczególnych inwestycji, przez co procesy inwestycyjne ulegają wydłużeniu generując coraz większe koszty. Do wzrostu kosztów dokładają się znaczące wzrosty cen materiałów i usług budowlanych. Pociąga to za sobą wzrost cen nieruchomości w szczególności lokali mieszkalnych i apartamentów turystycznych na rynku pierwotnym, a to z kolei wpływa na wzrost cen na rynku wtórnym oraz wzrosty cen gruntów.

Logowanie do strefy członków