Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Raport: Znaczenie deweloperów mieszkaniowych dla gospodarki miasta Krakowa

[]

Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl przeprowadził w pierwszym kwartale b.r. badanie, którego celem było określenie wpływu deweloperów mieszkaniowych na gospodarkę Krakowa, oraz ich wkładu do budżetu miasta. O unikalnej wartości raportu stanowią dane uzyskane z ankiet przeprowadzonych wśród firm deweloperskich, które w latach 2013-2018 budowały w Krakowie mieszkania.

Logowanie do strefy członków