Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Rynek zabytkowych kamienic w Krakowie w 2018 r.

Kontynuacja hossy

[]

Rynek nieruchomości zabudowanych w przedwojennych granicach Krakowa to przede wszystkim kamienice mieszczańskie. Są to przedwojenne a nawet średniowieczne budynki o charakterze zabytkowym i dominującej funkcji mieszkalnej. Kamienice wyróżniają się bogactwem stylów architektonicznych a także swoją oryginalnością elewacji, wystroju i historii.
Krakowskie kamienice tworzą zespoły urbanistyczne skoncentrowane w najstarszych częściach Śródmieścia, Krowodrzy i Podgórza. Centrum Krakowa stanowi zabudowane zabytkowymi kamienicami Stare Miasto otoczone obecnie Plantami, a dawniej średniowiecznymi murami obronnymi. Jest to najdroższa i najbardziej atrakcyjna część miasta, z najwyższymi cenami i przychodami z handlu, usług turystycznych i gastronomii.

Logowanie do strefy członków