Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Wtórny rynek mieszkaniowy w Krakowie

Oczekiwania przełamania trendu spadkowego

[]

Kraków jest metropolią, w której od kilku lat nieznacznie zmniejsza się liczba mieszkańców. Równocześnie w tym okresie rosła liczba zawieranych małżeństw, a specyfiką miasta jest dodatkowa ponad 200-tysięczna „armia” studentów, którzy kreują głównie rynek najmu. W 2009 roku znacznie wzrosła powierzchnia miasta, na której obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego. Deweloperzy osiągnęli rekordowy wynik oddanych mieszkań – prawie 10 tysięcy. Biorąc pod uwagę obecne zasoby mieszkaniowe miasta wskaźnik ilości mieszkań na 1000 mieszkańców wynosi 426, co powoli zbliża nas do minimalnych wskaźników zachodniej Europy (450).

Logowanie do strefy członków