Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Krakowski rynek powierzchni biurowych

Powierzchnie czekają

[]

Rynek nieruchomości biurowych w Krakowie w 2010 roku nadal tkwi w fazie recesji, pomimo sygnałów o zwiększonym zainteresowaniu inwestorów wynajmem powierzchni. Powodem wzrostów vacatów i spadków czynszów w Krakowie był największy w Polsce, jeśli chodzi o miasta regionalne, przyrost powierzchni biurowych w 2009 r. Ten prymat jak wynika to z sytuacji na tamtych rynkach Kraków utrzyma w roku 2010.
Są pierwsze oznaki większego zainteresowania powierzchniami do wynajęcia. Największa transakcja jaka miała miejsce to wynajęcie 10000 m2 przez Capgemini w Quatro Bussiness Park oraz odmrożenie części inwestycji Bonarka4Busisness z informacją o 60% wynajętej powierzchni. 
Trudno przewidzieć jak szybko powróci względna równowaga pomiędzy podażą i popytem. Na razie vacaty spędzają sen z powiek zarządcom kilku dużych biurowców. Obrazem jest poziom vacatów dla rynku biurowego w Krakowie obecnie (maj 2010 r.) plasujący się na poziomie 16%. Z uwagi na inwestycje w toku można spodziewać się wzrostu vacatów do końca roku nawet do poziomu 18%.

Logowanie do strefy członków