Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Rynek powierzchni komercyjnych – handlowych i usługowych w Krakowie

[]

Z początkiem 2010 r. powierzchnia handlowa w Polsce szacowana była na 7,5 – 8 mln m2. Średnie nasycenie powierzchni handlowej w Polsce wynosiło około 210 m2/tys. mieszkańców. To dużo na tle  średniej europejskiej – 230 m2/tys. mieszkańców, porównując siłę na-bywczą ludności w Polsce i w Europie. Według Eurostatu w 2008 r. PKB na jednego mieszkańca Polski wynosiło 57% unijnej średniej, co pozwalało zajmować czwarte miejsce od końca. Przeciętny Polak zarobił w 2007 r. trzy razy mniej niż Norweg, dwa razy mniej niż Niemiec.

Logowanie do strefy członków