Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych na terenie powiatu wielickiego 2020-2021

[]

Powiat wielicki położony jest w  środkowej części województwa małopolskiego. Od strony północnej i zachodniej graniczy z  powiatem krakowskim oraz miastem Kraków, tworząc obszar funkcjonalny – aglomerację krakowską, od wschodu z  powiatem bocheńskim, natomiast od południa z  powiatem myślenickim. W  skład powiatu wchodzą gminy miejsko – wiejskie Wieliczka i Niepołomice oraz gminy wiejskie Biskupice, Gdów i Kłaj – łącznie jest to 91 miejscowości, w  tym miasta Wieliczka i Niepołomice. Powiat obejmuje obszar 411 km2.

Logowanie do strefy członków