Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Domy jednorodzinne w strefie podmiejskiej Krakowa

[]

Dostępne transakcje nieruchomościami zabudowanymi domami jednorodzinnymi w podmiejskiej strefie Krakowa za rok 2018 wskazująna kontynuację trendu wzrostutego rynku. Trend wzrostowy rozpoczął się od 2012 r. doprowadzając do rekordowej liczby ok. 940 transakcji w 2018 r., co stanowi maksimum od 2003 roku. Wzrost rok do roku wyniósł 18% – większy przyrost liczby transakcji był tylko w latach 2005 i 2006.

Logowanie do strefy członków