Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Jak w ostatnich latach zmieniły się ceny mieszkań w Białymstoku?

Tomasz Murawski
, Janusz Linkowski
[]

Białystok, jak wszystkie duże miasta w Polsce, doświadczył w ostatnich latach silnych wzrostów cen lokali mieszkalnych. Jak bardzo ceny mieszkań poszły w górę możemy zaobserwować na wykresie I

Źródło: badania własne

Badanie oparto na blisko 5-ciu tysiącach transakcji mieszkaniami jakie miały miejsce na obszarze miasta.

Wykres pokazuje silnie wznoszącą linię trendu, co nie jest ewenementem ale zaskakuje skala tego wzrostu (wykres II). Z przeprowadzonej analizy wynika, że ocena wymiaru trendu wynosi 14,0%/rok w odniesieniu do roku poprzedniego.

Wykres II

Źródło: badania własne

Wynik analizy oznacza tu, że w analizowanym okresie ceny w każdym miesiącu były średnio o ok. 1% wyższe niż w miesiącu poprzedzającym.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że od stycznia 2019 r. do czerwca 2022 r. występował nieprzerwany wzrost cen lokali mieszkalnych na obszarze miasta.

Badanie zakończono w czerwcu 2022r., gdy średnie ceny lokali mieszkalnych na obszarze miasta Białegostoku doszły do poziomu ok. 7.900 zł/m2.

Z obserwacji rynku wynika, że najwyższe ceny mieszkań w Białystoku notuje się obecnie w Śródmieściu, gdzie ceny mieszkań z drugiej ręki dochodzą nawet do 14,5tys.zł/m2.

Jak ceny mieszkań będą wyglądać na koniec 2022 r. pokaże czas. Czy nadal będą nominalnie wzrastać w takim samym tempie, czy może ustabilizują się na określonym poziomie, czy też można będzie zauważyć tren spadkowy. Czas pokaże.

Tomasz Murawski

Janusz Linkowski

Valor s.c. Wycena Nieruchomości

Logowanie do strefy członków