Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Ceny nieruchomości na świecie w ujęciu realnym spadły o 0,3%

[]

Firma Knight Frank opublikowała kolejny, kwartalny Global House Price Index – indeks śledzący zmiany cen nieruchomości mieszkaniowych w 56 krajach i regionach na świecie. Biorąc pod uwagę rosnącą inflację, w indeksie uwzględniliśmy procentową zmianę cen nieruchomości w ujęciu nominalnym i realnym, czyli skorygowanym o inflację. Indeks pokazuje procentową  zmianę cen na koniec III kwartału 2022 r. w ujęciu rocznym.

Więcej na stronie ceo.com.pl pod linkiem:
https://ceo.com.pl/ceny-nieruchomosci-na-swiecie-w-ujeciu-realnym-spadly-o-03-11357

Logowanie do strefy członków