Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Budowa domu coraz droższa, ale ceny powinny hamować

[]

Zerwane łańcuchy dostaw podczas lockdownów oraz atak Rosji na Ukrainę i związana z nim zwyżka cen surowców energetycznych wpłynęły na wzrost kosztów materiałów i robót budowlanych. Do tego dochodzą jeszcze niepewność gospodarcza, duży wzrost stóp procentowych oraz pędząca inflacja, która pomniejsza wartość nabywczą portfeli Polaków. Te wszystkie czynniki spowodowały, że inwestorzy odkładają na później decyzję o budowie domu lub wstrzymują już rozpoczęte budowy. Chociaż tempo wzrostu cen materiałów i robót budowlanych powinno w nadchodzącym roku wyhamować, to wciąż pozostaną one wyraźnie wyższe niż w 2020 roku.

Więcej na stronie bankier.pl pod linkiem:
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Budowa-domu-coraz-drozsza-ale-ceny-powinny-hamowac-8457880.html

Logowanie do strefy członków