Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Michał Głuszak

Ekonomista i socjolog. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, z którym jest związany od 2002. Prowadził wykłady m.in. na Uniwersytecie w Coimbrze, Uniwersytecie w Ratyzbonie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu oraz Grand Valley State University w Stanach Zjednoczonych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu rynku nieruchomości, w tym kilkunastu w języku angielskim. Redaktor naczelny kwartalnika naukowego Świat Nieruchomości. Specjalista […]

Leszek Olszewski

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Uniwersytetu Ekonomicznego), Wydział Zarządzanie; analityk, specjalista w zakresie wycen spółek prawa handlowego, wartości niematerialnych i prawnych, utraconych korzyści, analiz ekonomicznych, biznes planów; autor oraz współautor kilkudziesięciu wycen firm, wycen wartości niematerialnych i prawnych, wycen wartości udziałów, wycen utraconych korzyści. Dwudziestoletnie doświadczenie w wycenach zdobyte również przy opiniowaniu wycen sporządzanych na […]

Logowanie do strefy członków