Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Popyt i preferencje mieszkaniowe w Krakowie

Badania ankietowe, IV kw. 2015

[]

Badania popytu mieszkaniowego w Krakowie zostały zrealizowane przez Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl, w czasie 113. Krakowskiej Giełdy Domów i Mieszkań (KGDiM). Badaniami objęto klientów odwiedzających KGDiM, a zatem potencjalnych nabywców mieszkań na rynku pierwotnym (deweloperskim). Przedmiotem badań jest zatem popytowa strona rynku mieszkaniowego. 
W raporcie można znaleźć odpowiedź na pytania:
– kim są potencjalni nabywcy mieszkań?
– na jakie mieszkania jest obecnie największy popyt?
– jakie są najważniejsze kryteria wyboru mieszkania na rynku pierwotnym?
– jakie czynniki odstraszają od wyboru konkretnej inwestycji?
– które lokalizacje w Krakowie cieszą się największym powodzeniem?
– jak zmieniał się popyt mieszkaniowy w ostatnich latach?
– jakie są prognozy potencjalnych nabywców na najbliższy rok i co z tego wynika dla popytu mieszkaniowego?

Logowanie do strefy członków