Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Nieruchomości 2015 rok

Zakopane, Kościelisko, Poronin, Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska - czas podjąć decyzje!

[]

Na Podhalu w 2015 roku panowało delikatne ożywienie na rynku nieruchomości. Niniejsza analiza stanowi podsumowanie liczby dokonanych transakcji oraz średnich cen rynkowych nieruchomości w trzech pierw-szych kwartałach 2015 roku w zakresie gruntów budowlanych, budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym i wtórnym na terenie gmin wchodzących w skład powiatu tatrzańskiego.
Rok 2015 okazał się bardzo dobrym rokiem pod względem sprzedaży mieszkań zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym na terenie Zakopanego i Kościeliska. Odnotowano zbliżoną liczbę transakcji mieszkaniami zarówno  na rynku pierwotnym jak i wtórnym, która kształtowała się na poziomie około 60 transakcji w Zakopanem i około 20 transakcji w Kościelisku (w trzech pierwszych kwartałach 2105 roku) w każdym segmencie rynku.

Logowanie do strefy członków