Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Mieszkaniowy rynek deweloperski w Krakowie

Jesień 2012

[]

Opadły emocje związane z wprowadzeniem ustawy regulującej stosunki pomiędzy deweloperem a osobami fizycznymi nabywającymi mieszkania, która weszła w życie pół roku temu. Ten czas pozwolił na ustabilizowanie się rynku. Większość z kilkudziesięciu inwestycji, które ogłaszano jedynie dla spełnienia wymogu wprowadzenia ich na rynek, wróciła czasowo do szuflad spółek deweloperskich. Tylko kilkanaście z nich wprowadzono na rynek w pełnym wymiarze (rozpoczęto ich realizację). Zdarzyły się także jednostkowe przypadki całkowitej rezygnacji z realizacji projektów będących już w sprzedaży i wycofanie się z rynku spółek będących na nim od kilku lat. To doprowadziło do, pierwszego od blisko dwu lat, spadku w ilości inwestycji będących aktualnie w ofercie deweloperów. Ta ilość skurczyła się gwałtownie. Obecnie w ofercie na obszarze miasta jest 184 inwestycje wielorodzinne, które są aktualnie w sprzedaży.

Logowanie do strefy członków