Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Analiza rynku cen transakcyjnych lokali handlowych w Krakowie w latach 2018-2020

[]

Pandemia COVID-19 wpłynęła na rynek lokali handlowych w II kwartale 2020 roku – ilość zawieranych transakcji spadła w tym okresie w wyniku ograniczeń związanych z pracą kancelarii notarialnych i urzędów wprowadzonych w związku z kwarantanną. W III kwartale roku nastąpiło jednak odbicie, co doprowadziło do zminimalizowania wpływu pandemii na całkowitą ilość transakcji w roku. Spadek inwestycji deweloperskich wynikający z coraz mniejszej liczby gruntów pod budowę oraz trudności w ich pozyskaniu obserwowany jest już od kilku lat. Wpływa on bezpośrednio na spadek ilość lokali handlowych będących w obrocie rynkowym.

Logowanie do strefy członków