Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Ostatnie kilka lat to okres bardzo dużych zmian nie tylko na rynkach nieruchomości, ale w całej gospodarce, na co miało wpływ kilka spektakularnych czynników, takich jak pandemia koronawirusa Covid19 i wynikający z niej lockdown w roku 2020, czy wciąż trwająca wojna rosyjska na Ukrainie rozpoczęta na początku roku 2022, ale także wprowadzenie rządowego programu pomocowego – bezpieczny kredyt 2%. Na to nałożyło się wiele innych czynników zarówno gospodarczych, jak i politycznych, co wywołało nie występujące wcześniej skutki ekonomiczne na bardzo dużą skalę i było głównym czynnikiem kształtującym zachowania i trendy również na rynkach nieruchomości. 

Dodaj odpowiedź

Logowanie do strefy członków