Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Rynek zabytkowych kamienic w Krakowie w 2022 roku. Spowolnienie.

istoryczna zabudowa Krakowa jest zdominowana przez kamienice mieszczańskie i czynszowe. Są to przedwojenne a nawet średniowieczne budynki o charakterze zabytkowym i funkcji mieszkalnej. Wyróżniają się bogactwem stylów architektonicznych a także oryginalnością elewacji, wystroju i historii. Krakowskie kamienice tworzą zespoły urbanistyczne skoncentrowane w najstarszych częściach Śródmieścia, Krowodrzy i Podgórza. Stare Miasto otoczone Plantami a dawniej średniowiecznymi […]

Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych na terenie powiatu myślenickiego w 2022 r.

Powiat Myślenicki położony jest w południowo-wschodniej części Województwa Małopolskiego. Od strony północnej graniczy z powiatem krakowskim i wielickim, od wschodu i południowego wschodu z powiatami bocheńskim i limanowskim, w niewielkim fragmencie od strony południowej z powiatem nowotarskim, od zachodu i południowego zachodu z powiatami suskim i wadowickim. Większość powiatu myślenickiego leży w malowniczej dolinie Raby, […]

Rynek mieszkań w Krakowskim obszarze metropolitalnym

Obszar Krakowa okazuje się zbyt ciasny dla krakowskich deweloperów, a może krakowskie nieruchomości lokalowe są zbyt drogie dla potencjalnych nabywców, a może mamy dosyć miejskiego zgiełku… Trudno wskazać jednoznacznie który czynnik ma większy wpływ na rozwój podmiejskiego rynku deweloperskiego. Nie ulega jednak wątpliwości, że od kilku lat obserwujemy wzmożone zainteresowanie nieruchomościami lokalowymi położonymi poza obszarami […]

Popyt i preferencje mieszkaniowe w Krakowie 2022

Na jakie mieszkania jest w chwili obecnej największy popyt?Jakie są najważniejsze kryteria wyboru mieszkania na rynku pierwotnym?Jakie czynniki odstraszają od wyboru konkretnej inwestycji?Które lokalizacje w Krakowie cieszą się największym powodzeniem?Jak zmienił się popyt mieszkaniowy w ostatnich latach?Jakie są prognozy potencjalnych nabywców na najbliższy rok i co z tego wynika dla popytu mieszkaniowego?

Logowanie do strefy członków