Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Rynek zabytkowych kamienic w Krakowie

Rok 2014

[]

Przedwojenne i zabytkowe centrum Krakowa zabudowane jest kamienicami – piętrowymi budynkami mieszkalnymi dominującymi w miastach od średniowiecza do połowy XX wieku.
Krakowskie kamienice stanowią obecnie ogromny i wyjątkowy zbiór różnych stylów architektonicznych, które powstawały w kolejno po sobie następujących epokach. Poszczególne budynki mają unikatowy charakter i wystrój architektoniczny, a znaczna część z nich wpisana jest do rejestru zabytków w celu ochrony ich artystycznych, kulturowych i historycznych walorów.

Logowanie do strefy członków