Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Rynek zabytkowych kamienic w Krakowie

Rok 2016

[]

Rynek nieruchomości zabudowanych w przedwojennych granicach Krakowa zdominowany jest przez obrót kamienicami mieszczańskimi, przedwojennymi a nawet średniowiecznymi, często zabytkowymi budynkami
o dominującej funkcji mieszkalnej. Kamienice wyróżniają się bogactwem stylów architektonicznych a także swoją oryginalnością elewacji, wystroju i historii.
Zespoły urbanistyczne kamienic obejmują najstarszą część dzielnic Krowodrzy, Podgórza a zwłaszcza Śródmieścia z sercem miasta jakim jest Stare Miasto otoczone obecnie Plantami, a dawniej średniowiecznymi murami obronnymi.

Logowanie do strefy członków