Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Rynek lokali mieszkalnych w metropolii śląskiej (01.2009-03.2010)

Porównanie roku 2009 do 2008

[]

Analizą objęte zostały transakcje sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie aglomeracji śląskiej, zawężone ściślej do miast wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia, dawniej zwanej Górnośląskim Związkiem Metropolitalny (w dalszej części opracowania zastosowano skróconą nazwę: Silesia). Silesia powstała z inicjatywy samorządowców miast na prawach powiatu, leżących na obszarze konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

Logowanie do strefy członków