Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Rynek apartamentów we Wrocławiu

Styczeń 2011

[]

Zakresem analizy objęto segment inwestycji deweloperskich w budownictwo wielorodzinne dotyczących apartamentów mieszkalnych na terenie miasta Wrocławia.
Obecnie na terenie Wrocławia realizowanych jest około 40 tego typu inwestycji deweloperskich. Inwestycje prowadzone są przez trzydzieści kilka firm deweloperskich.

Logowanie do strefy członków