Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

O czym mówią liczby, czyli konfirmacja lub falsyfikacja stereotypów

, Gabriela Surowiec
[]

W segmencie niezabudowanych nieruchomości gruntowych badania przeprowadzono na zbiorze liczącym 31 tys. transakcji zarejestrowanych w latach 2004 – 2011 na terenie trzech podkrakowskich powiatów charakteryzujących się najbardziej aktywnym rynkiem nieruchomości – krakowskiego, wielickiego i myślenickiego. W segmencie budownictwa mieszkaniowego wykorzystano zbór liczący 27,5 tys. transakcji dotyczących mieszkań (nieruchomości lokalowych oraz własnościowego spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnych) zarejestrowanych w latach 2004 – 2011 na terenie Krakowa.

Logowanie do strefy członków