Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Grunty w strefie podmiejskiej

[]

Grunty strefy podmiejskiej stanowią alternatywę dla stosunkowo drogich nieruchomości położonych na terenie większych aglomeracji miejskich. Analizą objęto tereny dwóch powiatów sąsiadujących z Krakowem, tj. powiatu krakowskiego oraz powiatu wielickiego. Eksploracja danych dotyczy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, odnotowanych w okresie od początku 2010 r. do końca 2013 r.
Trwający od 2007 r. kryzys gospodarczy uzewnętrznia się nie tylko na rynku finansowym, jego skutki widoczne są również na rynku nieruchomości. Od 2010 r. widoczny jest systematyczny spadek ilości transakcji oraz wolumenu obrotu. W okresie czterech lat łączna suma obrotu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, na terenie powiatu krakowskiego, obniżyła się niespełna o połowę, przy jednoczesnym spadku ilości transakcji o 26%.

Logowanie do strefy członków