Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Anna Jarosz – Kućmierz

Pracownia Projektowa Wyceny Nieruchomości mgr inż. architekt Anna Jarosz-Kućmierz (adres kontakt.: ul. Koszarówka 3, 30-383 Kraków)

34-100 Wadowice, ul. Sosnowa

tel: 33 873 50 40 , kom: 502 481 422
a.jarosz-kucmierz@mrn.pl

Logowanie do strefy członków