Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Analiza rynku biurowego w Katowicach

Rok 2010

Krzysztof Rożko
, Michał Moos
[]

Obecną sytuację na rynku nieruchomości biurowych w Katowicach można określić jako stagnację. Po niezwykle szybkim rozwoju w okresie koniunktury pod koniec roku 2008 nastąpiło załamanie rynku na skutek ogólnoświatowego kryzysu finansowego, po czym rynek ustabilizował się. Obecnie nie widać gwałtownego wzrostu lub spadku pustostanów, szybkich zmian popytu i podaży, realizowania wielkich inwestycji biurowych na wielką skalę, czy też innych niż marginalne zmian stóp kapitalizacji.

Logowanie do strefy członków