Jak w ostatnich latach zmieniły się ceny mieszkań w Białymstoku?

Białystok, jak wszystkie duże miasta w Polsce, doświadczył w ostatnich latach silnych wzrostów cen lokali mieszkalnych. Jak bardzo ceny mieszkań poszły w górę możemy zaobserwować na wykresie I Badanie oparto na blisko 5-ciu tysiącach transakcji mieszkaniami jakie miały miejsce na obszarze miasta. Wykres pokazuje silnie wznoszącą linię trendu, co nie jest ewenementem ale zaskakuje skala […]

Rynek zabytkowych kamienic w Krakowie w 2021 roku

Charakterystyka rynku Historyczna zabudowa Krakowa jest zdominowana przez kamienice mieszczańskie i czynszowe. Są to przedwojenne a nawet średniowieczne budynki o charakterze zabytkowym i funkcji mieszkalnej. Wyróżniają się one bogactwem stylów architektonicznych a także swoją oryginalnością elewacji, wystroju i historii. Krakowskie kamienice tworzą zespoły urbanistyczne skoncentrowane w najstarszych częściach Śródmieścia, Krowodrzy i Podgórza. Stare Miasto otoczone […]

Rynek pierwotny domów w Krakowie

Rynek domów jednorodzinnych od 5 lat przeżywa rozkwit. Ta dobra koniunktura w budownictwie jednorodzinnym utrzymała się także w 2021 r. Od 2016 roku, który przyniósł odwrócenie trendu spadkowego, obserwujemy stopniowy wzrost wielkości sprzedaży. Lata 2018 i 2019 były pod tym względem rekordowe. Według wstępnych danych, liczba transakcji w 2021 roku była nieco mniejsza niż w […]

Białka Tatrzańska dogania Zakopane

W ostatnich latach można zaobserować ogromny wzrost  cen nieruchomości na terenie Białki Tatrzańskiej, których poziom praktycznie dogonił już pułap cenowy w okolicach centrum Zakopanego. Maksymalna cena za 1 m2 działki pod zabudowę na terenie Białki Tatrzańskiej wyniosła ponad 3200 zł/m2 w stosunku do maksymalnej ceny w Zakopanem na poziomie 5110 zł/m2 jednakże średni poziom cen […]

Rynek biurowy w Krakowie

2021 r był drugim rokiem pandemii, która wpłynęła w sposób znaczący na cały rynek nieruchomości, ale w sposób szczególny na rynek nieruchomości biurowych. Wymogi i ograniczenia wprowadzane w związku z pandemią spowodowały opustoszenie biur i przeniesienie miejsc pracy do domów. Testowane są nowe modele pracy – home office, model hybrydowy, modele rotacyjne. Nie ma jednego […]

Rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych na terenie powiatu wielickiego 2020-2021

Powiat wielicki położony jest w  środkowej części województwa małopolskiego. Od strony północnej i zachodniej graniczy z  powiatem krakowskim oraz miastem Kraków, tworząc obszar funkcjonalny – aglomerację krakowską, od wschodu z  powiatem bocheńskim, natomiast od południa z  powiatem myślenickim. W  skład powiatu wchodzą gminy miejsko – wiejskie Wieliczka i Niepołomice oraz gminy wiejskie Biskupice, Gdów i […]

Skawina – Rynek lokali mieszkalnych

W latach 2020/2021 wolumen sprzedanych mieszkań wyniósł ponad 380, a wielkość obrotów przekroczyła 110mln złotych. W okresie wcześniejszym (lata 2018/2019) wielkość obrotów była niższa o niespełna 1% i sięgnęła niemal 110 mln złotych, jednak przy wolumenie 454 mieszkań. Z powyższego można wysunąć następujące wnioski: – w kolejnym roku wielkość obrotów przekroczyła 100mln złotych; – pomimo […]

Grunty w powiecie Proszowickim

Powiat Proszowicki położony jest w odległości ok. 30 km od Krakowa w kierunku północno – wschodnim, granicząc zachodnią granicą z województwem świętokrzyskim. Jego powierzchnia wynosi 414,6 km2. Powiat tworzy 6 gmin: 3 miejsko-wiejskie: Proszowice, Nowe Brzesko, Koszyce oraz 3 gminy wiejskie: Koniusza, Pałecznica, Radziemice, w skład których wchodzi 135 miejscowości. Według danych z 30 czerwca 2020 […]

Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych na terenie powiatu Myślenickiego w 2021

Powiat Myślenicki położony jest w południowo-wschodniej części Województwa Małopolskiego. Od strony północnej graniczy z powiatem krakowskim i wielickim, od wschodu i południowego wschodu z powiatami bocheńskim i limanowskim, w niewielkim fragmencie od strony południowej z powiatem nowotarskim, od zachodu i południowego zachodu z powiatami suskim i wadowickim. Większość powiatu myślenickiego leży w malowniczej dolinie Raby, północną jego część […]

Zakopane – Białka Tatrzańska – Kościelisko Rynek lokali i apartamentów w 2021. Czy może być drożej?

W ostatnich latach rynek pierwotny lokali na terenie Podhala ulega dynamicznej zmianie z rynku mieszkaniowego w kierunku rynku apartamentów turystycznych (lokali usługowych). Aktualnie aż 80 % wszystkich rozpoczynanych inwestycji dotyczy budowy budynków usługowych, usługowo – mieszkalnych czy pensjonatowych, z przeznaczeniem na sprzedaż apartamentów turystycznych bądź ewentualnie prowadzenie działalności wynajmu pokoi. Poniżej przedstawiono wykres liczby transakcji […]