Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Obszar Krakowa okazuje się zbyt ciasny dla krakowskich deweloperów, a może krakowskie nieruchomości lokalowe są zbyt drogie dla potencjalnych nabywców, a może mamy dosyć miejskiego zgiełku…

Trudno wskazać jednoznacznie który czynnik ma większy wpływ na rozwój podmiejskiego rynku deweloperskiego. Nie ulega jednak wątpliwości, że od kilku lat obserwujemy wzmożone zainteresowanie nieruchomościami lokalowymi położonymi poza obszarami dużych miast. Ciekawość tego rynku zaowocowała kilkuletnią analizą pierwotnego rynku mieszkań na obszarze trzech powiatów: krakowskiego, wielickiego i myślenickiego.

Dodaj odpowiedź

Logowanie do strefy członków