Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Rok 2023r był kolejnym fatalnym rokiem pod względem sytuacji gospodarczej. Rosnąca inflacja w 2019, następnie pandemia i wojna w Ukrainie spowodowała silny wzrost kosztów mediów, pracy i materiałów. W kontekście rynku biurowego istotnym punktem zwrotnym okazał się wybuch pandemii, który spowodował zamknięcie biurowców i rozpoczęcie ery pracy z domu. Był to przełomowy moment, w którym padło pytanie o sens istnienia biurowców skoro można pracować z domu. Ponieważ nie znano odpowiedzi kiedy skończy się pandemia i jak będzie wyglądało zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe inwestorzy wyhamowali inwestycje biurowe. Wiele zapowiadanych budów zostało wstrzymanych. W Krakowie nadal istnieje spory potencjał w przygotowanych już inwestycjach. Ostrożnie licząc to najmniej 350 tys. m2 przygotowanych realizacji. Miarą oceny ryzyka przez inwestorów było oddanie w 2022 r. większej ilości powierzchni biurowej niż w roku 2021. Kończone inwestycje w 2023 r utrzymają ten trend. 

Dodaj odpowiedź

Logowanie do strefy członków