Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Marcin Smagacz

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Zarządzania Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie (Nieruchomości). W 2004 r. za pracę pt. „Społeczne koszty regulacji systemu czynszowego zasobów prywatnych”, otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury. W latach 1999-2004 stypendysta naukowy; Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Rektora PWSZ w Tarnowie, Rektora MWSE w Tarnowie. W 2004 r. za szczególne osiągnięcia w nauce został odznaczony medalem Collegium Tarnoviense „Per aspera ad astra”.

Od 2007 do 2011 r. zawodowo związany z Grupą Kapitałową Doctor Q Bud, gdzie przez kilka lat pełnił funkcję Dyrektora Generalnego, odpowiadając mi.in za przygotowanie, wdrożenie i nadzór nad realizacją licznych projektów deweloperskich. Od października 2011 r. zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju w jednej z największych spółek budownictwa przemysłowego działających na terenie południowej Polski. Od 2010 r. niezależny analityk, project menager, doradca oraz pośrednik rynku nieruchomości.

Zawodowo od 2010 r. specjalizuje się w strategicznym doradztwie dla uczestników rynku nieruchomości, a jako pośrednik w sprzedaży nieruchomości o charakterze inwestycyjnym. Prowadzi szczegółowe analizy w zakresie cen transakcyjnych, doradza inwestorom zewnętrznym w zakresie transakcji nabywania/zbywania nieruchomości, lokowania środków finansowych na rynku nieruchomości, a także właściwej organizacji procesów inwestycyjnych o charakterze deweloperskim, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z promowaniem i sprzedażą inwestycji na rynku pierwotnym.

Hausmann
31-514 Kraków, Al. Płk. Beliny-Prażmowskiego

kom: 502 725 995
m.smagacz@mrn.pl

Analizy:

[]
Nowelizacja ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, która weszła w życie z dniem 30 kwietnia...

Logowanie do strefy członków