Rok 2022 był rokiem szczególnym – wybuch wojny – wysoka inflacja, zapach recesji ….. co w znacznym stopniu przełożyło się na rynek nieruchomości. Nie można powiedzieć, że ceny nieruchomości wyhamowały chociaż ich dynamika w znacznym stopniu tak, jednakże z uwagi na wysokie stopy procentowe, które spowodowały zapaść na rynku kredytowym obrót nieruchomościami znacznie zmalał w 2022 roku.

Dodaj odpowiedź