Instytut Analiz

Monitor Rynku Nieruchomości

Ceny transakcyjne lokali mieszkalnych w Białymstoku

Tomasz Murawski
[]

Rynek wtórny

 Stałość, czyli kontynuacja wzrostów. 

Czy w taki sposób można scharakteryzować ogólny obraz cen mieszkań w Białymstoku? 

W okresie ostatniego roku (od września 2022 r. do września 2023 r.) ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na obszarze Białegostoku wzrosły średnio o ok. 15%. 

Rzeczywista wartość trendu liniowego znajduje się w granicach pomiędzy 11% a 19%. Wyniki przeprowadzonej analizy pokazują wykresy poniżej. 

Źródło: badania własne 

Czy zachodzące zjawiska są kontynuacją wzrostów cen mieszkań występujących w poprzednich latach? 

Na to pytanie odpowiada poniższy wykres, który obrazuje trend wzrostu cen w okresie od stycznia 2019 r. do września 2023 r. 

Źródło: badania własne 

Z analizy wynika, że w badanym okresie ceny lokali mieszkalnych w Białymstoku wzrosły w o ok. 70%. Wymiar względny liniowego wzrostu cen mieszkań, liczony rok 

do roku, utrzymywał się na stałym średnim poziomie ok. 14%, chociaż można zauważyć lekki wzrost dynamiki tego wzrostu począwszy od stycznia 2022 r. i zauważalną stabilizacją tempa wzrostu od maja 2023 r. 

Trendy liniowy i nieliniowy zaktualizowały, na wrzesień 2023 r., średnie ceny lokali mieszkalnych w Białymstoku do poziomu przekraczającego 8.100 zł/m2 powierzchni lokalu mieszkalnego, co obrazuje wykres przedstawiony poniżej 

Jakie będą przyszłe poziomy cen? 

To się dopiero okaże. Warto zwrócić uwagę na fakt, że coraz częściej notuje się sprzedaże, w których lokale mieszkalne uzyskują ceny przekraczające 10.000 zł za 1m2 powierzchni użytkowej mieszkania, co może być zapowiedzią kontynuacji tendencji wzrostowej. 

 

Tomasz Murawski 
VALOR s.c. wycena nieruchomości 

Logowanie do strefy członków