Konferencje » Perspektywy rynku mieszkaniowego. Deweloperzy w obliczu kryzysu i ustawy deweloperskiej

Perspektywy rynku mieszkaniowego. Deweloperzy w obliczu kryzysu i ustawy deweloperskiej

VII Konferencja MRN.pl, 23 maja 2012, Hotel Garden Inn, Kraków

 

PERSPEKTYWY RYNKU MIESZKANIOWEGO

DEWELOPERZY W OBLICZU KRYSYSU I USTAWY DEWELOPERSKIEJ


Tegoroczna konferencja poświęcona bieżącym wydarzeniom na rynku nieruchomości była już siódmą tego typu imprezą organizowaną przez Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl. Nasi eksperci, bazując na danych z kilku miast starali się odpowiedzieć na pytanie dokąd zmierza rynek mieszkaniowy oraz jakie są szanse i zagrożenia dla deweloperów stojących w obliczu kryzysu. Zastanawialiśmy się również jaki  wpływ na ich działalność będzie mieć  tzw. ustawa deweloperska – przeanalizowaliśmy najistotniejsze zmiany prawne związane z jej wprowadzeniem oraz przedstawiliśmy case study prospektu informacyjnego, nowego elementu każdej mieszkaniowej inwestycji deweloperskiej.

 

Podczas konferencji zostały zaprezentowane i omówione wyniki badań ankietowych wskazujących oczekiwania nabywców mieszkań. Jak co roku nie zabrakło zagregowanych danych rynkowych z ostatniego okresu oraz prognoz na najbliższą przyszłość. W trakcie konferencji spróbowaliśmy również nakreślić sytuację panującą w innych segmentach rynku nieruchomości – w tym gruntów budowlanych, powierzchni biurowych, komercyjnych i logistycznych.

 

Program konferencji:

09.00 Rozpoczęcie konferencji
    09.00-09.30 - wprowadzenie do konferencji

09.30 - 10.50 I blok tematyczny – PIERWOTNY RYNEK MIESZKANIOWY

Analizy rynków mieszkaniowych w wybranych miastach Polski
    09.30-10.00 - Piotr Krochmal - MRN Kraków
    10.00-10.20 - Katarzyna Puterko - MRN Wrocław

Prezentacja prowadzonych przez IA MRN badań popytowych deweloperskiego rynku mieszkaniowego w największych miastach Polski
    10.20-10.50 - dr Michał Głuszak – pracownik naukowy UE w Krakowie

    10.50-11.10 przerwa kawowa

11.10 - 12.20 II blok tematyczny – USTAWA "DEWELOPERSKA" 

Konsekwencje prawne ustawy
    11.10-11.50 - Joanna Szanser - Smagacz - radca prawny

Prospekt informacyjny – case study
    11.50-12.20 - Krzysztof Bartuś, Jarosław Strzeszyński – MRN Kraków, MRN Warszawa

    12.20 – 13.00 Przerwa na lunch

13.00 - 15.20 III blok tematyczny – INNE SEGMENTY RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Rynek gruntów i land development w wybranych miastach Polski. Rynek gruntów i land development w wybranych miastach Polski.
    13.00-13.30 - Maciej Grabowski - MRN Kraków
    13.30-13.50 - Paweł Drelich - MRN Wrocław
    13.50-14.15 - Alicja Malczewska, Gabriela Surowiec - MRN Kraków

    14.15-14.30 przerwa kawowa

Rynek biurowy w Krakowie
    14.30-14.50 - Jarosław Czerski - MRN Kraków

Rynek powierzchni komercyjnych i logistycznych w Krakowie
    14.50-15.20 - Robert Zygmunt, Jarosław Zygmunt - MRN Kraków

15.20 - 15.40 Panel dyskusyjny - odpowiedzi na pytania

15.40 Zakończenie konferencji
 

Uczestnicy konferencji otrzymali w materiałach konferencyjnych dodatkowo wybrane analizy komercyjne innych segmentów rynku nieruchomości z Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Katowic.

>> pobierz zaproszenie

 

 

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Paweł Drelich Paweł Drelich
Rzeczoznawca majątkowy z Wrocławia. Ekspert wrocławskiego i dolnośląskiego rynku nieruchomości. Członek Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych.  »

Partnerzy Instytutu MRN