Analizy » Analizy

Grunty w strefie podmiejskiej

Ewelina Wójciak [16.04.2014]

Grunty strefy podmiejskiej stanowią alternatywę dla stosunkowo drogich nieruchomości położonych na terenie większych aglomeracji miejskich. Analizą objęto tereny dwóch powiatów sąsiadujących z Krakowem, tj. powiatu krakowskiego oraz powiatu wielickiego. Eksploracja danych dotyczy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, odnotowanych w okresie od początku 2010 r. do końca 2013 r.
Trwający od 2007 r. kryzys gospodarczy uzewnętrznia się nie tylko na rynku finansowym, jego skutki widoczne są również na rynku nieruchomości. Od 2010 r. widoczny jest systematyczny spadek ilości transakcji oraz wolumenu obrotu. W okresie czterech lat łączna suma obrotu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, na terenie powiatu krakowskiego, obniżyła się niespełna o połowę, przy jednoczesnym spadku ilości transakcji o 26%.

Rynek pierwotny mieszkań po I kw. 2014 r.

Rynek w stanie równowagi

Piotr Krochmal [15.04.2014]

Tak dobrego początku roku dla branży deweloperskiej chyba się nikt nie spodziewał. W I kwartale sprzedano taką ilość mieszkań jaką zwykle sprzedaje się na krakowskim rynku w ciągu pół roku. Fala sprzedaży przetoczyła się przez rynek w drugiej połowie 2013 r. ale to co stało się na początku 2014 to już prawdziwe tsunami. Sprzedano blisko trzy razy więcej mieszkań niż przed rokiem w tym samym okresie. Zanosi się, że 2014 r. będzie rekordowy w ilości sprzedanych mieszkań na rynku pierwotnym w Krakowie.

Tendencje do zmian w ruchu budowlanym w Krakowie

Sylwia Musiał, Monika Musiał - Malagó [27.03.2014]

Informacje o wydawanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych, gromadzone przez  Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, pozwalają na określenie tendencji zachodzących w ruchu budowlanym na terenie miasta Krakowa. W oparciu o zgromadzone statystyki, zawarto porównanie danych dotyczących ruchu budowlanego w ostatnim dziesięcioleciu. Szczególnej analizie poddano dane z 2012 roku. Na podstawie zgromadzonych danych dotyczących rodzaju inwestycji dokonano ich podziału na cztery kategorie: budynki jednorodzinne, budynki wielorodzinne i zespoły mieszkaniowe, obiekty usług komercyjnych oraz obiekty przemysłowe.

Popyt i preferencje mieszkaniowe w Krakowie

IV kwartał 2013

Piotr Krochmal, Michał Głuszak [11.02.2014]

Badania popytu mieszkaniowego w Krakowie zostały zrealizowane przez Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl, we współpracy ze Stowarzyszeniem Budowniczych Domów i Mieszkań w czwartym kwartale 2013 r. wśród klientów targów mieszkaniowych w Krakowie w Centrum Targowym Chemobudowy przy ul. Klimeckiego 1. Są to już szóste z kolei badania ankietowe realizowane w Krakowie. Poprzednie edycje przeprowadzono na tych samych targach – odpowiednio w 2008, 2009, 2010, 2011 oraz 2012 roku. Przedmiotem badań byli potencjalni nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym (deweloperskim), a zatem strona popytowa rynku.

Popyt i preferencje mieszkaniowe we Wrocławiu

IV kwartał 2013

Katarzyna Puterko, Michał Głuszak [11.02.2014]

Badania popytu mieszkaniowego we Wrocławiu zostały zrealizowane przez Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl, we współpracy z firmą redNet Media sp. z o.o. w czwartym kwartale 2013 r. wśród klientów targów mieszkaniowych we Wrocławiu. Są to już czwarte z kolei badania ankietowe realizowane we Wrocławiu. Poprzednie trzy edycje przeprowadzono na tych samych targach – odpowiednio w 2010 oraz 2011 oraz 2012 roku. Przedmiotem poprzednich jak i obecnych badań byli potencjalni nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym (deweloperskim), a zatem strona popytowa rynku.

Rynek pierwotny mieszkań w Krakowie po IV kw. 2013

Są powody do optymizmu

Piotr Krochmal [24.01.2014]

Rok 2013 za nami. Zapaść na jego początku i wyraźne ożywienie w drugiej połowie, każe nam zapamiętać go jako rok przełomowy. To w jego trakcie na rynku mieszkań najwyraźniej skupiły się oznaki kryzysu makroekonomicznego oraz zaostrzyło się oddziaływanie efektów wprowadzenia rok wcześniej ustawy deweloperskiej. Brak wsparcia rynku pierwotnego jakimkolwiek programem rządowym, też dał mu się mocno we znaki. To wszystko wpłynęło na ilość sprzedanych mieszkań, która była najgorsza na przestrzeni ostatnich kilku lat, i mimo dobrej końcówki roku, rynek nie był w stanie nadrobić niewielkiej sprzedaży z jego początku. Ale to już za nami.

7
8
9
10
11
12

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Tatiana Korniak Tatiana Korniak
Rzeczoznawca majątkowy, analityk rynku nieruchomości. Analityk Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl. Biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości oraz (...) »

Partnerzy Instytutu MRN