Analizy » Analizy

Grunty w strefie podmiejskiej

Powiat krakowski i wielicki

Ewelina Wójciak [25.04.2013]

Na rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych od 2008 r. obserwuje się stabilizację cen z nieznaczną tendencją spadkową w niektórych gminach powiatu krakowskiego i wielickiego. Nieznaczny spadek cen dotyczy głównie gmin położonych na peryferiach powiatów. W miejscowościach położonych w najbliższym sąsiedztwie Krakowa oraz Wieliczki poziom cen od czterech lat kształtuj się na podobnym poziomie.

Mieszkaniowy rynek deweloperski w Krakowie

Zima 2012/2013

Piotr Krochmal [30.01.2013]

Podsumowując 2012 rok na rynku mieszkaniowym, można stwierdzić, że nie ma żadnych oznak, które wskazywałyby na szybką poprawę koniunktury. Rynek pierwotny, mimo upływu trzech kwartałów, od wprowadzenia ustawy regulującej go - jeszcze się po niej nie otrząsnął. Nadal zalega na nim ogromna ilość mieszkań. Nawis podażowy maleje ale w bardzo wolnym tempie. Większość z kilkudziesięciu inwestycji, które ogłaszano jedynie dla spełnienia wymogu wprowadzenia ich na rynek, wróciła czasowo do szuflad spółek deweloperskich. Tylko 1/3 z nich wprowadzono na rynek w pełnym wymiarze (rozpoczęto ich realizację).

Popyt mieszkaniowy w Krakowie

IV kwartał 2012 - raport z badań ankietowych

Michał Głuszak, Piotr Krochmal [25.01.2013]

Badania popytu mieszkaniowego w Krakowie zostały zrealizowane przez Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, we współpracy ze Stowarzyszeniem Budowniczych Domów i Mieszkań w dniach 24-25 listopada 2012 r. wśród klientów 96. Krakowskiej Giełdy Domów i Mieszkań. Są to już piąte z kolei badania ankietowe realizowane w Krakowie. Poprzednie edycje przeprowadzono w podobny sposób – odpowiednio w 2008, 2009, 2010 oraz 2011 roku. Przedmiotem obecnych badań byli potencjalni nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym (deweloperskim), a zatem strona popytowa rynku.

Mieszkaniowy rynek deweloperski w Krakowie

Jesień 2012

Piotr Krochmal [26.11.2012]

Opadły emocje związane z wprowadzeniem ustawy regulującej stosunki pomiędzy deweloperem a osobami fizycznymi nabywającymi mieszkania, która weszła w życie pół roku temu. Ten czas pozwolił na ustabilizowanie się rynku. Większość z kilkudziesięciu inwestycji, które ogłaszano jedynie dla spełnienia wymogu wprowadzenia ich na rynek, wróciła czasowo do szuflad spółek deweloperskich. Tylko kilkanaście z nich wprowadzono na rynek w pełnym wymiarze (rozpoczęto ich realizację). Zdarzyły się także jednostkowe przypadki całkowitej rezygnacji z realizacji projektów będących już w sprzedaży i wycofanie się z rynku spółek będących na nim od kilku lat. To doprowadziło do, pierwszego od blisko dwu lat, spadku w ilości inwestycji będących aktualnie w ofercie deweloperów. Ta ilość skurczyła się gwałtownie. Obecnie w ofercie na obszarze miasta jest 184 inwestycje wielorodzinne, które są aktualnie w sprzedaży.

Początek kryzysu czy tylko korekta?

Wrocławski wtórny rynek mieszkaniowy

Krzysztof Hojka [08.11.2012]

Analizą objęte zostały wszystkie transakcje sprzedaży mieszkań hipotecznych w obrocie wtórnym na terenie Wrocławia i przyległych do niego gmin Długołęka, Czernica, Siechnice, Żórawina, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Miękinia, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała.
Transakcje mieszkaniami spółdzielczymi zostały zebrane ze zdecydowanej większości spółdzielni wrocławskich, z pominięciem niektórych spółdzielni małych, w skład których wchodzi kilkunastu, kilkudziesięciu członków. Niepełne dane dotyczą również kilku spółdzielni stwarzających szczególne utrudnienia w udostępnianiu danych transakcyjnych.
Szczegółowe badanie transakcji w poszczególnych obrębach przeprowadzono w ciągu dwóch lat: 2010 i 2011. Analizę trendu zmian cen średnich przeprowadzono na podstawie transakcji z lat 2006 - 2011 oraz dwóch miesięcy roku 2012.

Materiał pochodzi z VII Konferencji Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl, która odbyła się 23 maja 2012 r. w Krakowie.

Popyt mieszkaniowy w Warszawie

II kwartał 2012 - raport z badań ankietowych

Marta Górska, Jarosław Strzeszyński, Michał Głuszak [26.10.2012]

Badania popytu mieszkaniowego w Warszawie zostały zrealizowane przez Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, we współpracy z serwisem tabelaofert.pl w drugim kwartale 2012 r. wśród klientów Targów Mieszkaniowych w Warszawie. Są to już drugie z kolei badania ankietowe realizowane w stolicy. Poprzednia edycja przeprowadzono na tych samych targach w 2011 roku. Przedmiotem obecnych badań byli potencjalni nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym (deweloperskim), a zatem strona popytowa rynku.

6
7
8
9
10
11

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Katarzyna Puterko Katarzyna Puterko
Rzeczoznawca majątkowy, analityk rynku nieruchomości, magister ekonomii, wiceprezes Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl. Od 2004 roku, w ramach (...) »

Partnerzy Instytutu MRN