Analizy » Analizy

Rynek pierwotny mieszkań po II kw. 2014

Powrót nadpodaży

Piotr Krochmal [08.09.2014]

Tylko przez chwilę, na początku 2014 r., krakowski pierwotny rynek mieszkań był rynkiem zrównoważonym, tzn. w ofercie deweloperów znajdowało się tyle lokali ile wystarczy do zaspokojenia popytu, bez konieczności rywalizowania o klienta upustami. Było ich też na tyle wystarczająco, że nie wywoływały efektu podwyżek cen, przynajmniej na masową skalę. Czynnikami, które na to wpłynęły, była dobra sprzedaż, która rosła przez cały 2013 r., a jej szczyt przypadł na I kw. 2014 r. oraz stosunkowo mała ilość wprowadzanych do sprzedaży mieszkań, co nie dziwiło – bo ceny w 2013 r. osiągnęły wieloletnie dno. Ale to już za nami. W II kw. br. nastąpił spadek sprzedaży mieszkań z jednoczesną intensyfikacją wprowadzania na rynek nowych inwestycji. Kilku deweloperów zdecydowało się na rozpoczęcie budowy ogromnych, jak na krakowski rynek, osiedli, które będą komercjalizowane przez wiele kolejnych lat w kilku etapach.

Rynek mieszkaniowy - Zakopane

Stabilizacja cen

Marek Suchodół [28.05.2014]

Rok 2013 okazał się rokiem przełomowym  w zakresie sprzedaży przez developerów lokali mieszkalnych na terenie miasta Zakopane. Łączna liczba transakcji dokonanych w 2013 roku wyniosła aż 101 lokali mieszkalnych co w odniesieniu do roku 2012 jest przełomem. Zwiększony popyt i wyraźne ożywienie akurat w tym segmencie rynku mogło być skutkiem uwolnienia przez inwestorów znacznych ilości depozytów zgromadzonych w bankach.  Developerzy, którzy przetrwali bardzo słabe lata 2011 a szczególnie 2012 roku mogą być usatysfakcjonowani wolumenem sprzedaży mieszkań  w 2013 roku, który wyniósł około 50 milionów złotych.

Dobrą informacją jest fakt, iż I kwartał 2014 roku był również bardzo dobry pod kątem sprzedaży mieszkań przez developerów, sprzedano w tym okresie 24 mieszkań na rynku pierwotnym.

Grunty w strefie podmiejskiej

Ewelina Wójciak [16.04.2014]

Grunty strefy podmiejskiej stanowią alternatywę dla stosunkowo drogich nieruchomości położonych na terenie większych aglomeracji miejskich. Analizą objęto tereny dwóch powiatów sąsiadujących z Krakowem, tj. powiatu krakowskiego oraz powiatu wielickiego. Eksploracja danych dotyczy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, odnotowanych w okresie od początku 2010 r. do końca 2013 r.
Trwający od 2007 r. kryzys gospodarczy uzewnętrznia się nie tylko na rynku finansowym, jego skutki widoczne są również na rynku nieruchomości. Od 2010 r. widoczny jest systematyczny spadek ilości transakcji oraz wolumenu obrotu. W okresie czterech lat łączna suma obrotu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, na terenie powiatu krakowskiego, obniżyła się niespełna o połowę, przy jednoczesnym spadku ilości transakcji o 26%.

Rynek pierwotny mieszkań po I kw. 2014 r.

Rynek w stanie równowagi

Piotr Krochmal [15.04.2014]

Tak dobrego początku roku dla branży deweloperskiej chyba się nikt nie spodziewał. W I kwartale sprzedano taką ilość mieszkań jaką zwykle sprzedaje się na krakowskim rynku w ciągu pół roku. Fala sprzedaży przetoczyła się przez rynek w drugiej połowie 2013 r. ale to co stało się na początku 2014 to już prawdziwe tsunami. Sprzedano blisko trzy razy więcej mieszkań niż przed rokiem w tym samym okresie. Zanosi się, że 2014 r. będzie rekordowy w ilości sprzedanych mieszkań na rynku pierwotnym w Krakowie.

Tendencje do zmian w ruchu budowlanym w Krakowie

Sylwia Musiał, Monika Musiał - Malagó [27.03.2014]

Informacje o wydawanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych, gromadzone przez  Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, pozwalają na określenie tendencji zachodzących w ruchu budowlanym na terenie miasta Krakowa. W oparciu o zgromadzone statystyki, zawarto porównanie danych dotyczących ruchu budowlanego w ostatnim dziesięcioleciu. Szczególnej analizie poddano dane z 2012 roku. Na podstawie zgromadzonych danych dotyczących rodzaju inwestycji dokonano ich podziału na cztery kategorie: budynki jednorodzinne, budynki wielorodzinne i zespoły mieszkaniowe, obiekty usług komercyjnych oraz obiekty przemysłowe.

Popyt i preferencje mieszkaniowe w Krakowie

IV kwartał 2013

Piotr Krochmal, Michał Głuszak [11.02.2014]

Badania popytu mieszkaniowego w Krakowie zostały zrealizowane przez Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl, we współpracy ze Stowarzyszeniem Budowniczych Domów i Mieszkań w czwartym kwartale 2013 r. wśród klientów targów mieszkaniowych w Krakowie w Centrum Targowym Chemobudowy przy ul. Klimeckiego 1. Są to już szóste z kolei badania ankietowe realizowane w Krakowie. Poprzednie edycje przeprowadzono na tych samych targach – odpowiednio w 2008, 2009, 2010, 2011 oraz 2012 roku. Przedmiotem badań byli potencjalni nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym (deweloperskim), a zatem strona popytowa rynku.

4
5
6
7
8
9

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Piotr Mika Piotr Mika
Rzeczoznawca majątkowy, analityk i doradca rynku nieruchomości. Członek założyciel Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Z rynkiem nieruchomości związany od 1995 (...) »

Partnerzy Instytutu MRN