Analizy » Analizy

Domy jednorodzinne w strefie podmiejskiej Krakowa

Piotr Mika [02.01.2020]

Dostępne transakcje nieruchomościami zabudowanymi domami jednorodzinnymi w podmiejskiej strefie Krakowa za rok 2018 wskazująna kontynuację trendu wzrostutego rynku. Trend wzrostowy rozpoczął się od 2012 r. doprowadzając do rekordowej liczby ok. 940 transakcji w 2018 r., co stanowi maksimum od 2003 roku. Wzrost rok do roku wyniósł 18% - większy przyrost liczby transakcji był tylko w latach 2005 i 2006.

Raport: Znaczenie deweloperów mieszkaniowych dla gospodarki miasta Krakowa

Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl [07.11.2019]

Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl przeprowadził w pierwszym kwartale b.r. badanie, którego celem było określenie wpływu deweloperów mieszkaniowych na gospodarkę Krakowa, oraz ich wkładu do budżetu miasta. O unikalnej wartości raportu stanowią dane uzyskane z ankiet przeprowadzonych wśród firm deweloperskich, które w latach 2013-2018 budowały w Krakowie mieszkania.

Zakopane - nieruchomości - podsumowanie 2018 roku

Kulminacja cen - kupować czy czekać?

Marek Suchodół [09.09.2019]

2018 rok stał się rokiem przełomowym pod względem ilości rozpoczętych inwestycji i wydanych pozwoleń na budowę. Na terenie miasta Zakopane aktualnie realizowana jest duża liczba nowych inwestycji związanych z budową budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych z apartamentami na sprzedaż oraz budynków pensjonatowych. Z uwagi na przewagę popytu nad podażą na rynku usług budowlanych wyraźne są trudności z pozyskaniem wykonawców poszczególnych inwestycji, przez co procesy inwestycyjne ulegają wydłużeniu generując coraz większe koszty. Do wzrostu kosztów dokładają się znaczące wzrosty cen materiałów i usług budowlanych. Pociąga to za sobą wzrost cen nieruchomości w szczególności lokali mieszkalnych i apartamentów turystycznych na rynku pierwotnym, a to z kolei wpływa na wzrost cen na rynku wtórnym oraz wzrosty cen gruntów.

Rynek zabytkowych kamienic w Krakowie w 2018 r.

Kontynuacja hossy

Krzysztof Bartuś [05.08.2019]
Rynek nieruchomości zabudowanych w przedwojennych granicach Krakowa to przede wszystkim kamienice mieszczańskie. Są to przedwojenne a nawet średniowieczne budynki o charakterze zabytkowym i dominującej funkcji mieszkalnej. Kamienice wyróżniają się bogactwem stylów architektonicznych a także swoją oryginalnością elewacji, wystroju i historii.
Krakowskie kamienice tworzą zespoły urbanistyczne skoncentrowane w najstarszych częściach Śródmieścia, Krowodrzy i Podgórza. Centrum Krakowa stanowi zabudowane zabytkowymi kamienicami Stare Miasto otoczone obecnie Plantami, a dawniej średniowiecznymi murami obronnymi. Jest to najdroższa i najbardziej atrakcyjna część miasta, z najwyższymi cenami i przychodami z handlu, usług turystycznych i gastronomii.

Rynek powierzchni biurowych w Krakowie

I kwartał 2019

Jarosław Czerski [19.04.2019]

Rynek nieruchomości biurowych w Krakowie w 2018 kontynuuje silne tendencje wzrostowe z lat 2016 i 2017. Rynek biurowców w Krakowie zwiększył aktywność na niespotykaną do tej pory skalę co przekłada się na ilość zrealizowanych inwestycji oraz ilość realizacji w toku. Ożywienie na rynku trwało już od 2011 r. Siłą napędową są firmy z sektora BPO i IT zarówno nowe jak i te, które rozwijają swoją obecność w Krakowie.
Zainteresowanie Krakowem potwierdzają międzynarodowe rankingi. W rankingu Tholons Top 100 Outsourcing Destinations Kraków awansował w 2018 r. na 6 pozycję i jest najwyżej notowanym miastem
w Europie.

Popyt i preferencje mieszkaniowe w Krakowie 2019

Badania ankietowe

Michał Głuszak, Piotr Krochmal [08.04.2019]

Jedenaste już badania popytu mieszkaniowego w Krakowie zostały zrealizowane przez Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl, we współpracy ze Stowarzyszeniem Budowniczych Domów i Mieszkań w czwartym kwartale 2018 r. wśród klientów targów mieszkaniowych w Krakowie. Badaniami objęto potencjalnych nabywców mieszkań na rynku pierwotnym (deweloperskim). Przedmiotem badań jest zatem popytowa strona rynku mieszkaniowego.

W raporcie można znaleźć odpowiedź na pytania:
- kim są potencjalni nabywcy mieszkań?
- na jakie mieszkania jest obecnie największy popyt?
- jakie są najważniejsze kryteria wyboru mieszkania na rynku pierwotnym?
- jakie czynniki odstraszają od wyboru konkretnej inwestycji?
- które lokalizacje w Krakowie cieszą się największym powodzeniem?
- jak zmieniał się popyt mieszkaniowy w ostatnich latach?
- jakie są prognozy potencjalnych nabywców na najbliższy rok i co z tego wynika dla popytu mieszkaniowego?

1
2
3
4
5
6

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Magdalena Biel Magdalena Biel
Rzeczoznawca majątkowy, analityk rynku nieruchomości. Z rynkiem nieruchomości związana od 2001 roku. Biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości. Posiada też (...) »

Partnerzy Instytutu MRN