Informacje » Reforma prawa karnego. System kontradyktoryjny – czas na biegłych o wysokich kwalifikacjach.

Reforma prawa karnego. System kontradyktoryjny – czas na biegłych o wysokich kwalifikacjach.

Z dniem 1 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany Kodeksu Postępowania Karnego. Zmiana ta określana jest powszechnie jako rewolucja w polskim prawie karnym. Dotychczasowy system, nazywany „inkwizycyjnym”, w którym sędzia, jako najważniejszy uczestnik postępowania w zasadzie prowadził proces dążąc do ustalenia „prawdy obiektywnej” – a więc zlecając ekspertyzy i opinie, decydując o konieczności powołania dodatkowych świadków czy też uzupełniając materiały dowodowe dostarczane przez prokuratora bądź oskarżonego, zastąpiony został przez system kontradyktoryjny. W tym systemie sędzia staje się arbitrem, który rozstrzyga „spór” pomiędzy prokuratorem i obrońcą na podstawie dostarczonych przez nich dowodów, w tym ekspertyz i opinii.

W dotychczasowym systemie „inkwizycyjnym” prokurator powoływał biegłych, którzy przygotowywali opinie i ekspertyzy mające być dowodami w procesie. O ile Sąd widział potrzebę uzupełnienia opinii przedłożonej przez prokuratora, bądź wykonania nowej ekspertyzy, powoływał do tego biegłego z listy sądowej. Oczywiście, również obrona mogła zlecić wykonanie opinii – jednak taka opinia określana mianem „prywatnej” - jak wynika już z samej nazwy - miała zdecydowanie mniejsze znaczenie i mogła w ogóle nie zostać dopuszczona przez sąd jako dowód w sprawie. Można więc powiedzieć, że w dotychczasowym systemie ani opinie przedłożone przez prokuratora, ani opinie przedłożone przez obronę nie miały znaczenia zasadniczego. To sąd decydował o tym czy przedłożone opinie są wystarczające do ustalenia „prawdy obiektywnej”, czy też potrzebne mu są dodatkowe ekspertyzy.

W systemie kontradyktoryjnym sąd – jako arbiter – ocenia opinie dostarczone przez strony procesu. To te opinie mają przekonać sąd do prezentowanych przez strony racji. Tylko w wyjątkowych przypadkach, widząc taką konieczność, sąd powoła biegłych do wykonania dodatkowej ekspertyzy.

Nie trzeba nikogo przekonywać jak ważną rolę zyskują w tym systemie eksperci o dużym doświadczeniu i wiedzy, potrafiący przy tym jasno i w przekonywujący sposób uzasadnić swoją opinię. Rzetelnie i prawidłowo wykonana opinia biegłego z czytelnym i jasnym dla sądu uzasadnieniem, może w znaczący sposób wpłynąć na skrócenie czasu trwania procesu.

Przy tej okazji zwracamy Państwa uwagę na Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl. Instytut zrzesza specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w różnych dziedzinach związanych z nieruchomościami i sprawami majątkowymi – w tym rzeczoznawców majątkowych, pośredników nieruchomości, a także specjalistów w zakresie wyceny przedsiębiorstw i maszyn. Część naszego dorobku prezentujemy na naszych stronach – znajdziecie tu państwo analizy i publikacje dotyczące rynku nieruchomości – mamy nadzieję, że pozwolą one Państwu na wyrobienie opinii o naszych kompetencjach. Wielokrotnie wspomagaliśmy naszych klientów w sprawach spornych i innych sprawach wymagających dużego doświadczenia, wiedzy i znajomości rynku nieruchomości. Nasze analizy – w tym analizy przygotowywane na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa i prezentowane na oficjalnej stronie internetowej miasta - są powszechnie cytowane przez rzeczoznawców majątkowych i biegłych w sporządzanych przez nich opracowaniach. Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości jest także organizatorem konferencji dotyczących rynku nieruchomości; we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie zorganizowaliśmy także podyplomowe studia w zakresie wyceny przedsiębiorstw.
Głowna siedziba Instytutu mieści się w Krakowie, posiadamy także oddziały w Warszawie i we Wrocławiu.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Marcin Smagacz Marcin Smagacz
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Zarządzania Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie (...) »

Partnerzy Instytutu MRN